திருக்குறள் 1330 PDF Free Download

1358 View
File Size: 5.69 MiB
Download Now
By: pdfseva
Up Like: 11
File Info

திருக்குறள் 1330 pdf download, Thirukkural in Tamil with meaning free download in PDF format. 1330 thirukkural in tamil free download pdf | திருக்குறள் 1330 pdf download | திருக்குறள் பரிமேலழகர் pdf download 

Thirukkural in Tamil with Meaning PDF திருக்குறள் – List of 1330 Thirukkural. Quick Introduction to Thirukkural in Tamil, English. Written by Thiruvalluvar.

Thirukkural in Tamil with meaning free download in PDF format. Thirukkural was one of the world famous literatures, written by the great saint Thiruvalluvar, also called as Valluvar. This classic Tamil sayings consists of 1330 kurals, couplets. These kurals are divided into three categories namely Aram – Dharma, Porul – Artha & Inbam – Kama.  Here we have listed Thirukkural in Tamil language classifieds into 133 topics.

Thirukkural in Tamil திருக்குறள்

திருக்குறள் தெய்வப்புலவர் என்று போற்றப்படும் திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்டது திருக்குறள். இதில் மொத்தம் 133 அதிகாரங்கள் உள்ளன. ஒரு அதிகாரத்திற்கு பத்து குறள் வீதம் மொத்தம் 1330 திருக்குறள் உள்ளன. இவை அனைத்தும் அறத்துப்பால், பொருட்பால், இன்பத்துப்பால் என்ற மூன்று பிரிவுகளுக்குள் வருகின்றன. திருக்குறளில் உள்ள 133 அதிகாரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் மேல் கிளிக் செய்து அந்த அதிகாரத்திற்கான குறளை படிக்கலாம்.

PDF File Categories

More Related PDF Files