Sama Pancham Vrat Katha in Gujarati PDF Free Download

14 View
File Size: 248.21 KiB
Download Now
By: pdfseva
Up Like: 13
File Info

sama pancham vrat katha in gujarati pdf free download, સામા પાંચમ વ્રત વિધિ અને વ્રત કથા, Rishi Panchami Vrat Katha pdf Free Download Gujarati Bhasha. 

ભાદરવા સુદ પાંચમને જેને ઋષપિંચમી અને સામાપાંચમ પણ કહેવાય છે. આ દિવસે મહિલાઓ અરુંધતિ સહિત સપ્ત ઋષિઓનું પૂજા અને સ્મરણ કરે છે અને નદીમાં સ્નાન કરે છે. Rishi Panchami Vrat katha or the legend (story) of Rushi Panchami Rajasvala Vratha katha is Gujarati language. 

 

PDF File Categories

More Related PDF Files