Sai Satcharitra PDF Free Download

27 View
File Size: 4.58 MiB
Download Now
By: NewPdf
Up Like: 24
File Info

                             શ્રી સાંઇ સચિત્રિત્ર, જેને “સાંઇ સચિત્રિત્ર” તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. શિરડીના સાંઈ બાબાની સાચી-જીવન કથાઓ પર આધારિત જીવનચરિત્ર. શ્રી ગોવિંદ રઘુનાથ ડાભોલકર ઉર્ફે હેમાડપંત દ્વારા રચિત સાઇ સચ્છીત્રાનું મૂળ સંસ્કરણ 26 નવેમ્બર 1930 ના રોજ મરાઠીમાં પ્રકાશિત થયું હતું.જેનું અંગ્રેજી ભાષાનું પ્રકરણ 1944 માં શ્રી નાગશ દેવસ્તાતે (એનવી) ગુનાજી દ્વારા પ્રકાશિત કરાયું હતું.

PDF File Categories

More Related PDF Files