રોકેટ વિજ્ઞાનના પિતા વિકમ સારાભાઈ - Vikram Sarabhai Essay in Gujarati PDF Free Download

254 View
File Size: 223.13 KiB
Download Now
By: IndiaPDF
Up Like: 20
File Info

ગુજરાતી નિબંધ રોકેટ વિજ્ઞાનના પિતા વિકમ સારાભાઈ

Essay in Gujarati Roket Vignanikna Pita Vikram Sarabhai

Essay In Gujarati 8-9std 

Essay In Gujarati 200 World

Gujarati Nibandh Vignanikna Pita Vikram Sarabhai
ડૉ. વિક્રમ અંબાલાલ સારાભાઈનો જન્મ 12 ઓગસ્ટ 1919ના રોજ અમદાવાદમાં થયો હતો. વિક્રમ સારાભાઈનો પરિવાર ભારતનો એક ધનાઢ્ય અને ઔદ્યોગિક પરિવાર હતો. વિક્રમ જ્યારે બાળક હતા ત્યારે તેમણે કોઇ પ્રાથમિક, માધ્યમિક કે સાર્વજનિક શાળામાં અભ્યાસ કર્યો નહોતો. અંબાલાલ

PDF File Categories

More Related PDF Files