રાષ્ટ્રીય સ્પોર્ટ્સ દિવસ- જીવનમાં રમતનુ મહત્વ PDF Free Download

3 View
File Size: 111.79 KiB
Download Now
By: IndiaPDF
Like: 24 Undo
File Info

રમત અને સ્પોર્ટ્સ શારીરિક ગતિવિધિ છે. જે પ્રતિયોગી સ્વભાવના કૌશલ વિકાસમાં મદદ કરે છે. સામાન્ય રીતે બે કે વધુ સમુહ એક બીજા સાથે મનોરંજન કે ઈનામ પ્રાપ્ત કરવા માટે એકબીજા સાથે પ્રતિસ્પર્ધા કરે છે. મહિલાઓ અને પુરૂષો બંને માટે રમત ગતિવિધિઓને પ્રોત્સાહન આપવાની જરૂર છે. કારણ કે આ એક વ્યક્તિની શારીરિક, માનસિક સ્વાસ્થ્ય, નાણાકીય સ્થિતિને પ્રોત્સાહિત કરે છે.
આ નાગરિકોના ચરિત્ર અને સ્વસ્થ્યના નિર્મા

 

PDF File Categories

More Related PDF Files