પરિવારનુ મહત્વ ગુજરાતી નિબંધ Parivar Nu Mahatv Gujarati Essay PDF Free Download

25 View
File Size: 145.29 KiB
Download Now
By: IndiaPDF
Up Like: 30
File Info

પરિવારનુ મહત્વ  ગુજરાતી નિબંધ

Parivar Nu Mahatv Gujarati Essay

Parivar Nu Mahatv Gujarati Nibandh

Gujarati Essay  500 Words

Gujarati Nibandh 500 Words

પરિવાર એટલે કે કુટુંબ એ એક સામાજિક સંસ્થા છે જે પરસ્પર સહયોગ અને સમન્વય સાથે અમલમાં મુકાય છે અને તે બધા સભ્યો પરસ્પર પ્રેમ, સ્નેહ અને ભાઈચારા સાથે જીવન જીવે છે. સંસ્કાર, ગૌરવ, માન, સમર્પણ, માન, શિસ્ત વગેરે કોઈપણ સુખી અને સમૃદ્ધ પરિવારના ગુણ હોય

 

PDF File Categories

More Related PDF Files