મહાશિવરાત્રી પર ગુજરાતી નિબંધ PDF Free Download

3 View
File Size: 133.33 KiB
Download Now
By: IndiaPDF
Up Like: 24
File Info

ફાગણ મહિનાના કૃષ્ણપક્ષની ત્રયોદશી શિવ આરાધનાનો દિવસ છે જેણે મહાશિવરાત્રિના નામે ઓળખાય છે. આ તહેવાર મનુષ્યોને પાપ અન્યાય અને અનાચારથી દૂર રાખીને શુદ્ધ , પવિત્ર અને સાત્વિક જીવન

 

PDF File Categories

More Related PDF Files