મધર ટેરેસા પર ગુજરાતી નિબંધ - Gujarati Essay On Mother Teresa PDF Free Download

13 View
File Size: 156.47 KiB
Download Now
By: IndiaPDF
Up Like: 17
File Info

મધર ટેરેસા પર ગુજરાતી નિબંધ 300 words

મધર ટેરેસાનો જન્મ 26 ઓગસ્ટ 1910 ના રોજ સ્કોપજે (હવે મેસેડોનિયામાં) માં થયો હતો. તેના પિતા નિકોલા બોયજા એક સામાન્ય ઉદ્યોગપતિ હતા. મધર ટેરેસાનું અસલી નામ 'એગ્નેસ ગોંઝા બોયજીજુ' હતું. અલ્બેનિયન ભાષામાં ગોન્ઝાહનો અર્થ ફૂલની કળી છે. જ્યારે તેણી માત્ર આઠ વર્ષની હતી ત્યારે તેના પિતાનું અવસાન થયું હતું

 

PDF File Categories

More Related PDF Files