ઈન્દિરા ગાંધી પર ગુજરાતી નિબંધ - Gujarati essay on Indira Gandhi PDF Free Download

98 View
File Size: 135.35 KiB
Download Now
By: IndiaPDF
Up Like: 36
File Info

ઈન્દિરા ગાંધી પર ગુજરાતી નિબંધ

Gujarati essay on Indira Gandhi

Gujarati essay 200 Words

શ્રીમતી ઈન્દિરા ગાંધી એક મહાન રાજનેત્રી હોવાની સાથે જ દ્રઢ ચરિત્રવાળી મહિલા હતી. જે માટે તે ફક્ત ભારતમાં જ નહી પણ વિશ્વના અનેક હ્રદયોમાં રાજ કરતી હતી. તેઓ એક મહાન પિતાની મહાન પુત્રી હતી. તે બાળપણથી જ પ્રિયદર્શનીના નામથી જાણીતી હતી. 

PDF File Categories

More Related PDF Files