ગુજરાતી નિબંધ વિજયાદશમી & દશેરા - Essay in Gujarati Dussehra & Vijayadashami PDF Free Download

109 View
File Size: 127.07 KiB
Download Now
By: IndiaPDF
Up Like: 21
File Info

ગુજરાતી નિબંધ વિજયાદશમી & દશેરા

Essay in Gujarati Dussehra & Vijayadashami

ગુજરાતી નિબંધ વિજયાદશમી & દશેરા

Essay in gujarati Dussehra & Vijayadashami

Essay In Gujarati 8-9std 

Essay In Gujarati 200 World

Gujarati Nibandh Dussehra & Vijayadashami

ભારતીય સંસ્કૃતિ વીરતાની પૂજક
છે શૌર્યની ઉપાસક છે. માણસ અને સમાજના લોહીમાં વીરતા પ્રકટ હોય એના માટ્વ દશહરા ઉત્સવ ઉજવાય છે. દશહરા કે વિજ્યાદશમી હિન્દુઓના મુખ્ય તહેવાર છે. આશિવન શુક્લ દશમીને વિજયાદશમીના તહેવાર ખૂબ ધૂમધામથી ઉજવાય છે. 

PDF File Categories

More Related PDF Files