ગુજરાતી નિબંધ- રમઝાન PDF Free Download

6 View
File Size: 77.23 KiB
Download Now
By: IndiaPDF
Up Like: 27
File Info

Gujarati Essay
રમઝાન માત્ર રોજા રાખવાનો નહીં, પરંતુ સ્વશુદ્ધિ કરવાનો મહિનો પણ છે. રમઝાન કે રમજાન (Ramadan)જાન ઈસ્લામી હિજરી સનનો નવમો મહિનો છે. ઈસ્લામના બધા મહિનાઓમાં રમજાનને ખુબ જ પવિત્ર માનવામાં આવે છે.

PDF File Categories

More Related PDF Files