ગુજરાતી નિબંધ ચંદ્રયાન-2 - Essay In Gujarati Chanrayan 2 PDF Free Download

14 View
File Size: 136.6 KiB
Download Now
By: IndiaPDF
Up Like: 29
File Info

ગુજરાતી નિબંધ ચંદ્રયાન-2 

Essay In Gujarati Chanrayan 2

Essay In Gujarati 300 Words

Gujarati Nibandh Chanrayan 2


22 જુલાઈ 2019 ચંદ્રયાન 2ની લાંન્ચિંગ થઈ. ભારતનું ચંદ્ર પર જવાનું મિશન ચંદ્રયાન-2 22 જુલાઈ 2019ના બપોરે 2.43 વાગ્યે લૉન્ચ થયું હતું. એક અઠવાડિયા પહેલા તે લાંચ થવાનુ હતુ પણ ટેકનિકલ કારણસર ચંદ્રયાન લૉન્ચ થઈ શક્યું નહોતું.

 

 

PDF File Categories

More Related PDF Files