એક સૈનિકની આત્મકથા - Ek Sainik Ni Atma Katha PDF Free Download

747 View
File Size: 141.82 KiB
Download Now
By: IndiaPDF
Up Like: 28
File Info

એક સૈનિકની આત્મકથા

Ek Sainik  Ni Atma Katha

ગુજરાતી નિબંધ એક સૈનિકની આત્મકથા

Essay In Gujarati Ek Sainik  Ni Atma Katha

Gujarati Nibandh Ek Sainik  Ni Atma Katha

Gujarati Nibandh 300 Sabdoma

Essay In Gujarati 300 World

હું મારી વીતકકથા આત્મનિવેદન સ્વરૂપે તમારી સમક્ષ કહેવા હયાત છું એ જ મારું દુર્ભાગ્ય છે.. અન્ય શહીદોની જેમ મને પણ મરવાનો ભવ્ય પ્રસંગ મળ્યો હોત તો કેવું સારું! પરંતુ માગ્યું મોત કોને મળે છે? હા... શહીદોની જેમ મારી આત્મકથા રોમાંચક છે, સાહસથી ભરેલી છે

PDF File Categories

More Related PDF Files